Grupy ćwiczeniowe

Ćwiczeniowe i ćwiczeniowo-terapeutyczne grupy pracy z ciałem, które prowadzę metodą Lowena, pozwalają dopuścić ciało do głosu, usłyszeć wiadomości, jakie nam ono wysyła. Grupa jest przestrzenią, gdzie przez kilka tygodni spotykamy się w stałym gronie i możemy obserwować siebie, swoje reakcje, budzące się emocje. Służą temu ćwiczenia wykonywane samodzielnie, w parach lub w trójkach, ćwiczenia koncentrujące sie co tydzień na innym aspekcie. Obecność innych osób budzi emocje, bywa wsparciem, bywa też konfrontacją z jakąś częścią samego siebie, zawsze jednak jest możliwością dowiedzenia się więcej o sobie, poznania swoich myśli, uczuć, wzorców zachowań, radzenia sobie z trudnościami. Obecność innych bywa też inspiracją – szczególnie, gdy tkwimy w myślowych schematach, więzieniach, a okazuje sie, że ktoś robi, czuje inaczej – i się z tym akceptuje. Praca w stałej grupie jest przestrzenią do powolnego, naturanego budowania zaufania i otwierania się coraz bardziej – we własnym tempie.