Grupy terapeutyczne

Praca w grupie terapeutycznej pozwala na lepsze zrozumienie siebie, przyczyn swoich trudności i mechanizmów postępowania. W porówaniu do grup ćwiczeniowych, wieksza część spotkania poświęcona jest analizie, jednak komponent pracy z ciałem jest także obecny. Podczas rozmowy badane są postawy i trudności, jakich doświadczają pacjenci. Praca odbywa sie w grupie zamkniętej, która pozwala na stopniowe budowanie poczucia bezpieczeństwa.