Konsultacja psychoterapeutyczna

Konsultacja pozwala na zebranie informacji dotyczących pacjenta, które pozwolą na jak najpełniejsze zrozumienie jego trudności. Dają też możliwość pacjentowi na zorientowanie się w sposobie pracy psychoterapeuty. Jest to czas, kiedy obie strony – pacjent i terapeuta – mogą podjąć decyzję co do dalszej współpracy. Ja najczęściej proponuję 3 spotkania konsultacyjne.