RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej załączam informacje dotyczące danych osobowych.
Informuję, że administratorem danych osobowych jest Własną Drogą Olga Sieczka z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprowicza 70/22, kod pocztowy 01-949, NIP: 6631577002, REGON: 380257670
Dysponuję Państwa danymi osobowymi w efekcie Państwa uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie zajęciach bądź w związku z przesłanym na adres mailowy, telefon lub poprzez komunikator na FB zapytaniem dotyczącym organizowanych przeze mnie zajęć lub psychoterapii indywidualnej. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, abym te dane usunęła z bazy, proszę o informację na adres: Warsztaty.Lowen@gmail.com.
Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług psychoterapeutycznych na podstawie regulaminu niniejszego (artykuł 6 RODO ust. 1b) – dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie faktury) adres zamieszkania, dane firmy, numer rachunku bankowego czy numer PESEL.
W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostepniane następującym podmiotom:
– księgowości – w przypadku konieczności wystawienia faktury
– bankowi – w przypadku opłat przelewem bankowym
– hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
– portalowi społecznościowemu facebook – w przypadku kontaktu przez fanpage/stronę
– innym komunikatorom – w przypadku kontaktu przez ww 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przwo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mozliwości wykonania stosownej usługi.
Z poważaniem,
Olga Sieczka