Kobiece grupy terapeutyczne

To spotkania w kobiecym gronie, składajace się z ćwiczeń lowenowskich, pozwalających połączyć się z ciałem i poruszyć często stare, zamrożone emocje oraz „części mówionej” – kiedy uczestniczki mogą podzielić się swoimi trudnościami, niepokojami, emocjami i zgłębić ich przyczyny. Spotkania te są miejscem wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, a często – miejscem uzyskania wsparcia i aprobaty lub – czasem pierwszy raz w życiu – miejscem, gdzie mozna się nie zgodzić, powiedzieć „nie”.

Pracujemy w stałych grupach, każde spotkanie ma swój temat przewodni, a każda z uczestniczek sama decyduje, na ile chce się otworzyć i co o sobie powiedzieć.