Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest procesem, podczas którego psychoterapeuta pomaga pacjentowi lepiej zrozumieć przyczyny jego trudności i doświadczanego cierpienia.

W trakcie terapii omawiane są tematy dotyczące obecnej sytuacji pacjenta, a także jego przeszłości, dzieciństwo. Ważne są te rzeczy, które pacjent przynosi na sesję – skojarzenia, sny, opowieści – pozwalają one lepiej zrozumieć wewnętrzny świat pacjenta oraz jego nieświadome dylematy. Bardzo ważnym aspektem jest relacja pacjenta z terapeutą, będąca często odzwierciedleniem relacji pacjenta z innymi ważnymi osobami.

Psychoterapia jest droga, wędrówką w głąb psychiki pacjenta. Ta droga bywa przyjemna i ekscytująca, a bywa też żmudna i bolesna, bywa nieoświetloną, przerażająca wyprawą, jednak – nie jest samotna. A dzięki lepszemu poznaniu własnej psychiki, zrozumieniu mechanizmów działania, możliwe staje się zwiększenie wpływu na swoje życie i relacje.