Warsztaty

Warsztaty – najczęściej dwudniowe – prowadzone metodą Aleksandra Lowena. Prowadzę warsztaty koedukacyjne, jak i dedykowane tylko kobietom. Tematy, jakich dotyczą, są głównie związane z tłumieniem, zahamowaniem uczuć i docieraniem do wewnęrznego potencjału.

Swoją ofertę kieruję do osób szukających lepszego kontaktu ze swoim ciałem i emocjami, do mających trudności z ekspresją złości, z zahamowanym odczuwaniem smutku i lęku, a także do kobiet szukających lepszego kontaktu ze swoją miednicą.

Warsztat jest intensywną formą pracy, porusza wiele emocji, konfrontuje z trudnościami. Wiele dzieje się także po warsztacie – dlatego decydując się na udział w nim, warto zadbać o to, by czas po nim nie był specjalnie angażujący i wyczerpujący,  a taki, który da możliwość większego skupienia się na sobie i zadbania o siebie.