Psychoterapia indywidualna on-line

Spotkania on-line mogą być uzupełnieniem spotkań na żywo lub jedyną formą pracy. W pracy z ciałem dobrze, by pacjent i terapeuta mogli się spotkać na żywo co jakiś czas, jednak spotkania on-line stanowią wygodną możliwość nie przerywania terapii, gdy akurat spotkanie bezpośrednie nie jest możliwe lub prowadzenia jej w warunkach, gdy pacjent mieszka daleko, a zależy mu na tym typie pracy lub kontakcie z tym konkretnym terapeutą.

Mimo pewnych ograniczeń, jakie stwarza praca on-line, jak brak bezpośredniego kontaktu, czy pewne zniekształcenia głosu, daje ona możliwość, by po nawiązaniu relacji terapeutycznej, toczył sie proces.